Druga rocznica zawarcia umowy handlowej między UE a Japonią – dalsze zacieśnianie więzi

„1 lutego przypada druga rocznica podpisania umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią.”

Z tej okazji Wspólny Komitet ustanowiony na mocy umowy, którym wspólnie kierują wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis i japoński minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi, postanowił wprowadzić do umowy istotne zmiany, które przyczynią się do dalszego zacieśniania współpracy między UE a Japonią. Każda ze stron dodała do umowy po 28 oznaczeń geograficznych. Ponadto handel winem i samochodami między obiema stronami będzie jeszcze łatwiejszy niż dotychczas.

Wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis powiedział: 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jest jedną z naszych najważniejszych umów. Łącznie UE i Japonia wytwarzają jedną czwartą światowego PKB, a wartość naszej dwustronnej wymiany handlowej wynosi około 170 mld euro rocznie. Podpisanie umowy ułatwiło handel i obniżyło jego koszty zarówno dla producentów unijnych, jak i japońskich; przyniosło korzyści zarówno rolnikom, jak i producentom. Nasza ścisła współpraca będzie obecnie przynosić jeszcze więcej korzyści, ponieważ uzgodniliśmy, że 28 wysokiej jakości tradycyjnych produktów rolno-spożywczych zostanie objętych ochroną przed imitacją. Ułatwiamy również handel w dwóch kluczowych sektorach – w sektorze wina i sektorze produkcji samochodów. Zmiany te są bardzo pożądane, ponieważ dokładamy obecnie wszelkich starań, by doprowadzić do ożywienia gospodarczego po spowolnieniu spowodowanym pandemią COVID-19. Stosunki między UE a Japonią wykraczają jednak poza handel dwustronny. Obie strony opowiadają się za opartym na zasadach, otwartym światowym handlem i silną Światową Organizacją Handlu.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski skomentował: 

Umowa z Japonią jest doskonałym przykładem tego, jakie korzyści wymiana handlowa przynosi obu stronom dzięki wzajemnemu zaufaniu i ścisłej współpracy, w szczególności w sektorze rolno-spożywczym. Dziękuję Japonii za nieustające zaangażowanie w konstruktywne i owocne rozmowy z UE. Umowa już przynosi i będzie w dalszym ciągu przynosić wiele korzyści japońskim i unijnym rolnikom. Zaledwie dwa lata od jej wejścia w życie uzgodniliśmy, że na obu naszych rynkach objętych ochroną będzie 28 dodatkowych oznaczeń geograficznych. Są to produkty o faktycznej wartości dodanej, tkwiącej w ich autentyczności i jakości. Ich ochrona przyniesie naszym rolnikom dodatkowe korzyści. Japonia zezwoliła też niedawno na stosowanie określonych praktyk enologicznych, dzięki czemu nasi europejscy producenci wina będą mogli korzystać ze zwiększonych możliwości eksportowych. Pamiętajmy – dobre jedzenie to dobry biznes!

Wspólny Komitet uwzględnia szereg kluczowych osiągnięć

  • Do wykazu chronionych oznaczeń geograficznych z państw UE i Japonii dodano obecnie 28 dodatkowych oznaczeń geograficznych dla każdej ze stron. Należy podkreślić, że to najszybciej dokonana aktualizacja wykazu oznaczeń geograficznych sporządzonego w ramach umowy o wolnym handlu. Planuje się dodanie kolejnych 55 oznaczeń geograficznych dla obu stron. Wśród oznaczeń geograficznych z krajów UE znalazły się takie produkty jak Cassis de Dijon, oliwa z oliwek Kalamata i wino Cariñena.
  • Łatwiejszy dla obu stron stanie się eksport samochodów. Obie strony uzgodniły, że rozszerzą wykaz wymogów bezpieczeństwa, które nie będą wymagały podwójnej homologacji. Na przykład, jeżeli UE wyda certyfikat stwierdzający, że wyprodukowany w UE samochód eksportowany do Japonii spełnia określone wymogi bezpieczeństwa, Japonia nie będzie już sprawdzać zgodności z tymi wymogami i odwrotnie. Dotyczy to ważnych nowych i ekologicznych technologii, takich jak pojazdy hybrydowe i napędzane wodorem.
  • Japonia dostosowała niedawno swoje normy dotyczące wina do norm UE zgodnie z umową i dopuściła na swoim terytorium stosowanie kilku unijnych praktyk enologicznych. Dzięki temu na rynek japoński będzie mogła trafić większa liczba win z UE.
  • Uproszczono też procedury ubiegania się o preferencje taryfowe i uzyskiwania tych preferencji, co ułatwi unijnym przedsiębiorstwom eksport do Japonii. Uproszczenie procedur ma szczególne znaczenie dla małych przedsiębiorstw, które często nie posiadają środków na analizę i wykorzystanie skomplikowanych przepisów.

Ten tekst został w całości zaczerpnięty ze strony internetowej https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_313 

Potrzebujesz pomocy przy transporcie? Oddzwonimy do ciebie.


Inne wiadomości z MOL Logistics:

Transport drogowy po brexicie

Transport drogowy po brexicie

„Po 3 latach negocjacji zawarto porozumienie pomiędzy Unia Europejską a Wielką Brytanią, w wyniku którego przestanie obowiązywać swobodny przepływ towarów, ludzi kapitału i usług.”Tym samym Wielka Brytania stała się dla krajów Unii Europejskiej ...
Poznaj Piotr Taborowicz

Poznaj Piotr Taborowicz

„Dzień dobry! Nazywam się Piotr Taborowicz i od grudnia 2020 dołączyłem na pokład MOL Logistics oddział w Polsce.”Mam 11 lat doświadczenia w spedycji międzynarodowej i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem jakie możliwości daje praca w MOL ...