Obliczenia wagi płatnej

Poza wagą, istotnym czynnikiem determinującym koszt przesyłki jest przestrzeń, jaką zajmuje dany towar. Podczas kalkulacji kosztów transportu bierze się pod uwagę wagę rzeczywistą i objętościową tzw. wagę płatną. Ta ostatnia funkcjonuje, jako współczynnik dla różnicy pomiędzy wagą a objętością. Jak wiadomo, tona pierza zajmuje zdecydowanie więcej przestrzeni od tony ołowiu. Aby równomiernie uwzględnić tę różnicę, w transporcie przyjęto współczynnik wolumetryczny.

Dla każdej przesyłki waga objętościowa jest kalkulowana, a następnie zestawiana z faktyczną wagą w kilogramach. Obliczenia, o których mowa, dokonywane są w oparciu o uzgodnione wzory. Idąc dalej: w transporcie lotniczym 1 m3 to 167 kg, we frachcie morskim (LCL) 1 m3 jest liczony, jako maksymalnie 1000 kg, w transporcie drogowym 1 m3 odpowiada 333 kg. Kolejno pobrana zostaje opłata z tytułu największej wagi (objętościowej lub rzeczywistej).

Która waga wpływa na koszty?

W przypadku transportu droga morską można zdecydować się na przesyłkę kontenerową lub na tzw. LCL (z ang. Less then Container Load), czyli drobnicę morską. Druga opcja polega na załadowaniu do jednego kontenera towarów należących do różnych właścicieli. Opłata za fracht naliczana jest adekwatnie do zajmowanej przestrzeni w kontenerze. 

Kalkulacja oparta jest o metodę wielkość/waga (W/M): w przeliczeniu na metr sześcienny („wielkość”) lub na tonę („waga”).  Koszty wyliczane są wg. wyższej objętości w metrach sześciennych lub wagi w tonach, jednak z innym oznaczeniem.

Transport lotniczy: 1 m3 = 167 kg (stosunek objętości 1:6)

Transport drogowy: 1 m3 = 333 kilogramy (stosunek objętości 1:3)

Fracht morski: 1 m3 = 1 000 kg (stosunek objętości 1:1)

Ostateczne koszty frachtu, czyli waga „płatna” obliczana jest w oparciu o wyższą wartość dwóch powyższych „wag”. W sytuacji, gdy produkty zajmują więcej przestrzeni do rozliczenia przyjmuje się wagę objętościową.

W jaki sposób obliczyć wagę objętościową?

W celu kalkulacji wagi objętościowej, w pierwszym kroku należy określić objętość przesyłki, czyli jej długość x szerokość x wysokość w centymetrach. Następnie, uzyskany wynik należy podzielić przez poniższe współczynniki:

N

Transport lotniczy: 6 000

N

Transport drogowy: 3 000

N

Transport morski: 1 000

Co z metrami bieżącymi przestrzeni ładunkowej w przypadku transportu drogowego?

W transporcie drogowym, powszechną praktyką jest kalkulacja dokonywana w metrach bieżących przestrzeni ładunkowej. Jeden metr ładunkowy to równoważnik jednego metra podłogi w przekroju poprzecznym naczepy. Bardzo często ta jednostka jest wykorzystywana w odniesieniu do wyrobów, które nie mogą być w żaden sposób piętrowane. Dzięki temu, przewoźnik ma możliwość kompensacji kosztów z powodu niewykorzystanej przestrzeni ładunkowej. Najczęściej 1 metr bieżący przestrzeni ładunkowej to 1 850 kg. Wspomnianą jednostkę można równie łatwo obliczyć w przypadku palet: 1 europaleta (80 x 120 cm) to 0,4 metra przestrzeni ładunkowej, a 1 paleta przemysłowa (100 x 120 cm) to 0,5 metra.

Co rozumie się przez wielkość/wagę w transporcie morskim?

Transport morski umożliwia wysyłkę kontenerową lub tzw. LCL (z ang. Less then Container Load), czyli drobnicę morską. Druga możliwość polega na załadowaniu towarów należących do różnych właścicieli do jednego wspólnego kontenera. Opłata za fracht naliczana jest adekwatnie do zajmowanej przestrzeni. W tym przypadku kalkulacja oparta jest o metodę wielkość/waga (W/M): w przeliczeniu na metr sześcienny („wielkość”) lub na tonę („waga”).  Koszty wyliczane są wg. wyższej objętości w metrach sześciennych lub wagi w tonach, jednak z innym oznaczeniem.

Czy rozwiązania transportowo-logistyczne w Twojej firmie są dopasowane i nowoczesne?

Zachęcamy do skorzystania z naszego bezpłatnego testu, za który otrzymasz prezent.