Opłaty

W sektorze transportowym występują również inne opłaty. Poniżej znajduje się omówienie najbardziej popularnych.

Jakie rodzaje opłat występują w transporcie?

Opłata paliwowa

W gałęzi gospodarki, jaką jest transport, występuje szereg opłat. Jedną z nich jest opłata paliwowa. Cena oleju napędowego podlega nieustannym wahaniom i żaden z przewoźników nie ma na to wpływu. Powszechną praktyką jest wyodrębnienie opłaty paliwowej w celu zrównoważenia stale zmieniających się kosztów. W wielu przypadkach jest to jedyne możliwe rozwiązanie.

Opłata bezpieczeństwa

W następstwie wydarzeń z 11 września 2001 roku, z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, wdrożony został międzynarodowy program bezpieczeństwa. Ma on na celu przeciwdziałanie wszelkim działaniom terrorystycznym, jakie mają miejsce na terenach portów morskich i lotniczych. Z tego powodu zrealizowano inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa. Jednakże, aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów nalicza się dodatkową opłatę, np. do kontenera (w oparciu o ISPS, z ang. International Ship & Portfacility Security, czyli Międzynarodowy kodeks ochrony statków i obiektów portowych) w transporcie morskim, oraz opłatę bezpieczeństwa w przypadku frachtu lotniczego.

 

Dodatek paliwowy w transporcie morskim

W transporcie morskim obowiązuje podobna opłata paliwowa. Gdy koszty paliwa podlegają znaczącym wzrostom, armator stosuje tzw. dodatek paliwowy, BAF (z ang. Bunker Adjustment Factor) lub BUC (z ang. Bunker Contribution) w celu zminimalizowania ryzyka spowodowanego niestabilnością cen paliw.

 

Dodatek za ładunki niebezpieczne i dodatek IMO

Dla ładunków niebezpiecznych nadawca powinien dołączyć deklarację dotyczącą towarów niebezpiecznych (DGD, IMO). Na podstawie tych danych armator lub linia lotnicza ustala, czy towary mogą zostać przyjęte do transportu. W przypadku, gdy dane nie zostaną przesłane na czas lub zostaną przesłane nieprawidłowo ładunki mogą nie zostać przyjęte, dlatego tak ważne jest dostarczenie poprawnie wypełnionej deklaracji na czas. Co więcej, ze względu na zaklasyfikowanie danego towaru jako niebezpiecznego armator, linia lotnicza, port morski lub lotniczy są uprawnieni do naliczenia dodatkowych opłat. Ma to bezpośredni związek z dodatkowymi czynnościami i procedurami, które są niezbędne przy planowaniu przyjęcia wyrobów w terminalu, jak również na pokładzie jednostki pływającej, ciężarówki lub samolotu.

Czy rozwiązania transportowo-logistyczne w Twojej firmie są dopasowane i nowoczesne?

Zachęcamy do skorzystania z naszego bezpłatnego testu, za który otrzymasz prezent.