Pobierz raport dotyczący Incoterms 2020

Czy chcesz przeczytać pełny artykuł o Incoterms 2020?
Podaj swoje imię i adres e-mail, a otrzymasz oficjalny dokument w formacie PDF w wiadomości e-mail.


Czym są Incoterms?

Incoterms to obowiązujące międzynarodowe reguły, w ramach których nabywca i sprzedający uzgadniają warunki dostawy towarów. Są przedstawiane jako trzyliterowa kombinacja, w oparciu o angielski opis Incoterm. Korzystanie z Incoterms jest bezpłatne. W niniejszej publikacji używa się terminów Incoterm lub Incoterms, co zawsze oznacza Incoterm® lub Incoterms®.

Dwoma najważniejszymi aspektami, które podlegają regulacji w ramach Incoterms, są:

  1. Przeniesienie ryzyka (wskazanie, który z podmiotów jest odpowiedzialny za daną część transportu)
  2. Przekazanie ładunku (w którym momencie odpowiedzialność za przewóz ładunku przechodzi na rzecz drugiej strony)

Dokonując wyboru jednej konkretnej reguły Incoterm, podmiot nieodwołalnie potwierdza, w jaki sposób koszty, ryzyko i ubezpieczenie dostawy są dzielone między kupującego i sprzedającego. W ten sposób zapobiegamy rozbieżnym interpretacjom przez strony pochodzące z różnych krajów. Reguły Incoterms są jednoznaczne: prawa i obowiązki nabywcy i sprzedającego, są jasno określone dla każdego etapu transportu.Incoterm jest skrótem od angielskiego International Commercial Terms (Międzynarodowe Reguły Handlowe). Zostały utworzone w 1936 roku przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Warunki Incoterms są dostosowywane co 10 lat na podstawie aktualnych trendów w handlu międzynarodowym. Nowa wersja Incoterms została opublikowana 1 stycznia 2020 roku.

Czy rozwiązania transportowo-logistyczne w Twojej firmie są dopasowane i nowoczesne?

Zachęcamy do skorzystania z naszego bezpłatnego testu, za który otrzymasz prezent.